• Tel (Zagreb): 01/3876-064
  • Tel: 042 490 607
  • Fax: 042 500 897
  • Email: info@cista-zona.hr
  • ČISTA ZONA d.o.o.

ZAŠTITNI BLOKATOR "ČISTA ZONA"

Predstavlja tehnološki visoko sofisticiranu skupinu proizvoda nastalu kao plod sistematičnog višegodišnjeg rada znanstvenika na istraživanju pitanja “Elektromagnetskog stresa”, koja zadnjih godina vrlo intenzivno pobuđuju interes kako znanstvene tako i šire javnosti. POGLEDAJ FILM