• Tel (Zagreb): 01/3876-064
  • Tel: 042 490 607
  • Fax: 042 500 897
  • Email: info@cista-zona.hr
  • ČISTA ZONA d.o.o.

pcelica - cista zona

ZAŠTITNI BLOKATOR "ČISTA ZONA"

Predstavlja tehnološki visoko sofisticiranu skupinu proizvoda nastalu kao plod sistematičnog višegodišnjeg rada znanstvenika na istraživanju pitanja “Elektromagnetskog stresa”, koja zadnjih godina vrlo intenzivno pobuđuju interes kako znanstvene tako i šire javnosti. POGLEDAJ FILM

MasterCard50   Maestro50   AmericanExpress50   Visa50


Copyright © ČISTA ZONA

U sve cijene je uračunat PDV.